O Rucip

subheaading

Zasady i praktyki
wewnątrzeuropejskiego handlu ziemniakami

Edycja 2021 obowiązująca od 1 stycznia 2021r.

Ewolucja gospodarcza Europy wymaga nieustannego dostosowywania zachowań handlowych, a w szczególności zasad i praktyk sektora ziemniaka. Pierwsze europejskie przepisy powstały już w 1956 roku. Staraniem Unii Europejskiej ds. Handlu Hurtowego Ziemniakami – obecnie EUROPATAT – określono praktyki zawodowe oraz prostą i skuteczną procedurę ekspertyz i arbitrażu, znaną odtąd jako RUCIP. Utworzenie w 1964 r. KOMITETU EUROPEJSKIEGO RUCIP, składającego się z EUROPATAT i Spółdzielni Europejskiej Konfederacji Rolnictwa (C.E.A.), którego obowiązki przejął INTERCOOP EUROPE, uzasadniło nową edycję RUCIP. Zostało to podjęte przez Komitet, który wypełnił różne luki ujawnione w praktyce handlowej. Jednak RUCIP został powołany tylko do handlu między krajami i nie mógł być wykorzystywany do transakcji wewnątrz państwowych

Po tym, jak Europejska Unia Przemysłu Ziemniaczanego przystąpiła do KOMITETU EUROPEJSKIEGO RUCIP w 1970 r., wspólnym życzeniem tych dwóch organizacji, zakończonych wraz z Europejską Unią Przemysłu Ziemniaczanego EUPPA, było ujednolicenie różnych krajowych kodów, mając na uwadze wspólny europejski rynek i biorąc pod uwagę rozwój sytuacji ekonomicznej ziemniaków. 

Doprowadziło to do zmiany Regulaminu, w tym zasad dotyczących ocen ekspertów i arbitrażu w latach 1972, 1986, 2000 i 2006. Dokonano gruntownych zmian, które weszły w życie 1 marca 2012 roku.

Najnowsza edycja – RUCIP 2017 – koncentruje się na przeniesieniu sekretariatu europejskiego z Paryża do Brukseli oraz na możliwości tworzenia europejskich list Ekspertów i Arbitrów dla krajów, które nie posiadają krajowego sekretariatu RUCIP. Weszło to w życie 1 stycznia 2017 r.

Bez anulowania jakichkolwiek przepisów krajowych, co w każdym razie nie leży w ich kompetencjach, dwie organizacje:

  • EUROPATAT (Rue de Trèves 49-51 box 8, B-1040 Bruksela)
  • EUPPA (Avenue de Tervueren 188A, Box 4, B-1150 Bruksela)

które tworzą Komitet Europejski RUCIP, zalecają wszystkim swoim członkom stosowanie obecnych przepisów i praktyk oraz przepisów dotyczących ocen eksperckich oraz arbitrażu dla ich krajowych i europejskich transakcji. Zapisem tych zasad i praktyk – pod którym zostały wypróbowane i przetestowane – zajmuje się RUCIP.

Sekretariaty krajowe RUCIP znajdują się w Polsce, Czechach, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.