o RUCIP

Zasady i praktyki wewnątrzeuropejskiego handlu ziemniakami

Ewolucja gospodarcza Europy wymaga nieustannego dostosowywania zachowań handlowych, a w szczególności zasad i praktyk sektora ziemniaka.
Pierwsze europejskie przepisy powstały już w 1956 roku. Staraniem Unii Europejskiej ds. Handlu Hurtowego Ziemniakami – obecnie EUROPATAT – określono praktyki zawodowe oraz prostą i skuteczną procedurę ekspertyz i arbitrażu, znaną odtąd jako RUCIP.
Utworzenie w 1964 r. KOMITETU EUROPEJSKIEGO RUCIP, składającego się z EUROPATAT i Spółdzielni Europejskiej Konfederacji Rolnictwa (C.E.A.), którego obowiązki przejął INTERCOOP EUROPE, uzasadniło nową edycję RUCIP.